Sla het navigatiegedeelte over

Informatie over De Lieverdjes

Uw peuter komt wennen

Zodra er plek is voor uw kind krijgt u hierover bericht vanuit “planning en plaatsing”. Enkele weken voor de eerste dag wordt u door ons uitgenodigd voor een intakegesprek. Wij nodigen jullie op de eerste ochtend om 9.30 uur uit om samen met uw kind naar De Lieverdjes te komen om elkaar te leren kennen aan de hand van een gesprek. Wij vertellen alles over onze speelzaal: werkwijze, visie, dagritme en wat je zoal meeneemt. Samen gaan jullie dan daarna weer naar huis.

De tweede keer is het (meestal) goed om als ouder al even weg te gaan, na duidelijk afscheid genomen te hebben. Afhankelijk van hoe het gaat blijven jullie een tot twee uur weg. Gemiddeld genomen zijn 3 tot 4 ochtenden genoeg om tot een opbouw van de hele ochtend te komen. Dit kan ook sneller gaan of juist meer tijd kosten. We kijken goed naar het kind (en de ouders) en wat voor hem/hen het beste is.

We hebben ook telefonisch contact over eventueel eerder ophalen of langer laten blijven in de wenperiode. Belangrijk is dat het kind (en de ouders) de tijd krijgt (krijgen) om zich vertrouwd te gaan voelen in de groep, de ruimte, de andere kinderen en de leidsters.

Openingstijden

We zijn open tussen 8.15 en 12.15 uur. Brengen tussen 8.15 en 9.00 uur. Ophalen tussen 12.00 en 12.15 uur. Als jullie iets aan het einde wat eerder of ‘s ochtends wat later zijn is dat prima, graag even laten weten! Voor overdracht graag voor 12.10 uur komen.

We geven kinderen alleen mee aan de ouders/verzorgers of aan oppassen of oma’s/opa’s wanneer dit bij ons bekend is en wij deze persoon hebben gezien (of op foto die u ons heeft getoond). Graag horen wij telefonisch van u, mocht uw kind niet komen.

Hoe ziet een ochtend er uit?

Wij hebben bij onze peuterspeelschool een vaste ochtendindeling.

Binnenkomst

De kinderen worden gebracht en de leidsters hebben de tijd om ouders en kinderen te verwelkomen. Er is tijd voor overdracht, een boekje of spelletje met papa, mama, oma of oppas en ruimte voor afscheid zoals dat voor de kinderen en ouders prettig is.

Kring

Als alle kinderen er zijn en er afscheid genomen is van de ouders dan beginnen we de dag met de kring. We zingen het liedje: ”Kom maar in de kring”. We zitten op de grond in een cirkel van matjes. Dan zingen we het “Goedemorgenlied” en nemen m.b.v. de dagritmekaarten de dag door. Hierbij komen de dagelijkse dingen als spelen, opruimen, activiteit (bijvoorbeeld verven) en het eten van fruit aan de orde maar ook bijzondere gebeurtenissen zoals een verjaardag of een afscheid.

Op deze manier leren kinderen het ritme van de ochtend kennen en leren ze ook luisteren naar elkaar, de juffies en iets vertellen in de groep. Regelmatig wordt ook iets inhoudelijks aangeboden in de kring behorende bij het thema (zie bij “thema’s”). We passen de duur en inhoud van de kring ook aan op de aandachtspanne van de kinderen en eventuele wenprocessen.

Vrij spel en activiteit

We bieden een activiteit aan naast het vrije spel. Dat kan een beeldend knutselwerkje zijn in het kader van een thema (plakken/knippen/tekenen/prikken), een spelletje, een fysieke activiteit op de groep of in de gymzaal, of bijvoorbeeld tekenen/schilderen, kleien. Daarnaast is er alle ruimte om vrij te spelen of samen met de juf of in een klein groepje iets te doen. We willen dat kinderen plezier hebben in wat ze doen en laten ze vrij in de keuze mee te doen met een activiteit.

We stimuleren wel om diverse soorten spel en activiteiten te proberen. Kinderen kunnen bij ons zelf kiezen voor materiaal/speelgoed maar we zorgen wel voor een maximum aan speelgoed en helpen kinderen tot spel wanneer dit ongericht is.

Opruimen

Ook bij het opruimen hoort een lied. De kinderen helpen allemaal met het opbergen van het speelgoed en leren ook veel door materialen te sorteren. Ze dragen allemaal hun steentje bij.

Fruit eten

We geven elkaar een hand en zingen het eet-lied. Dan mogen er twee kinderen helpen met het uitdelen van de fruitbakjes en bekers aan de kinderen en eten we gezamenlijk. Daarna/tijdens leest een van de juffies meestal een boek voor, dit is vaak een hele week hetzelfde boek. Peuters leren veel door de herhaling en zijn er ook gek op. Het boek past vaak bij het thema waar we op dat moment mee bezig zijn.

Soms zingen we zomaar liedjes of mogen de kinderen om de beurt een liedje kiezen m.b.v. de “liedjesdoos” waar kleine voorwerpen in zitten.

Plassen/verschonen

Kinderen die zindelijk zijn gaan gedurende de ochtend met of zonder hulp naar de wc. We helpen kinderen die aan zindelijkheidstraining toe zijn tussendoor natuurlijk ook. Na het eetmoment controleren we de luiers en verschonen indien nodig. Poepluiers worden natuurlijk eerder verschoond. Er zijn een kleine wc en een kleine wasbak aanwezig.

Spullen in de tassen en jassen aan

Tijdens het verschoonmoment en er na stimuleren we de kinderen om zelf hun spullen in de tas te stoppen en hun jas aan te trekken. We helpen ze met het aanleren van deze vaardigheden.

Buiten spelen

We gaan met zijn allen de trap op en wachten boven op een vast punt. Een van de kinderen telt dan alle kindjes en daarna gaan we naar buiten. Daar spelen we op het plein. We hebben o.a. loopfietsen, loopauto’s, klossen, ballen, stoepkrijt, bezempjes en zandbakspeelgoed. En er is een voetbalveldje met echte doeltjes, klimboomstammen, een klimtoestel en een prachtige strand/zand en waterplaats. Verder is er veel groen en veel plekjes om de natuur te ontdekken.

Bij heel slecht weer spelen we, indien mogelijk, ook wel in de gymzaal waar we veel materiaal tot onze beschikking hebben.

Naar huis

De ouders/verzorgers (of grootouders/oppasser) komen en de kinderen worden opgehaald. Er is tijd voor een korte overdracht.

Wat neem ik mee naar de peuterspeelschool?

*Reservekleding (ook als je kind al zindelijk is kan er een ongelukje gebeuren) *Indien nodig: luiers en luierdoekjes *Een fotootje voor op ons bord

*Dagelijks schoongemaakt fruit in bakje met naam
*Dagelijks drinken (liefst water), in beker met naam, bij voorkeur geen pakjes i.v.m. belasting van het milieu
(kleding en luiers kunnen ook in tas met naam bij ons blijven)

Flexkids

Nadat uw plek definitief is, krijgt u van de afdeling "planning en plaatsing" een bericht met daarin inloggegevens voor onze ouderapp Flexkids. Deze app wordt door ons gebruikt om hier berichten en nieuwsbrieven op te plaatsen. Ook vind u hier de facturen terug. U kunt via deze app ook uw kind afmelden of een verzoek voor een extra dag doen.

Uw contactgegevens staan hier ook in vermeld, het is prettig als u wijzigingen hier in kunt doorvoeren zodat wij altijd het juiste adres en telefoonnummer hebben.

We vieren regelmatig een feestje

Als een kind jarig is en/of afscheid neemt, staat hij/zij bij ons in het zonnetje! Zo mag het kind vaak helpen in de kring, een voorleesboek uitkiezen, fruit uitdelen en kiezen voor wel of geen instrumentjes bij het feest en welke liedjes we zingen. Verder wordt er een mooie muts gemaakt en kiezen we een klein cadeautje voor hem/haar uit. Vader en/of moeder of verzorgers worden uitgenodigd om rond 11.00 uur het feestje mee te komen vieren.

Als kinderen trakteren, willen we graag aansturen op een “gezonde traktatie”. Vraag ons gerust naar ideeën.

Bij het afscheid bereiden we de bijna vierjarige voor door een aftelkalender met foto’s voor hem te maken. We tellen vanaf drie of vijf dagen af door stickers te plakken op deze kalender die ze uiteindelijk mee mogen nemen. Op deze manier wordt het afscheid wat concreter voor de peuter.

We vinden het belangrijk om net als bij het wennen ook aan het afscheid aandacht te besteden. Als het kind naar de Veronicaschool gaat dan is het “ kijken bij de kleuters” ook onderdeel van het proces, maar ook de andere kinderen krijgen zo een beeld.

Verder vieren we natuurlijk Pasen, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Als afsluiting van het peuterspeelschool-jaar vieren we op een van de laatste ochtenden een Zomerfeest. Meestal doen we dit in een speeltuin die we afhuren en waarbij alle kinderen en ouders welkom zijn en vaak wat lekkers meenemen.

Vakanties

We lopen meestal gelijk op met de schoolvakanties in Haarlem, met soms een uitzondering.

Kijk bij de downloads, voor actuele informatie per schooljaar.

Wat als uw kind ziek is?

Als uw kind ziek is kan het helaas niet bij De Lieverdjes komen.

Bij twijfel kunt u altijd even telefonisch overleggen met de leidsters, zij zijn vanaf 8:00 uur aanwezig. Meldt uw kind wel altijd af bij ons. Dit kan telefonisch, met een appje of via de ouderapp van Flexkids.

Ruilen van dag

Het is mogelijk om een dag te ruilen in dezelfde week wanneer je peuter een keer niet op zijn/haar dag komt en je dit van tevoren weet.

Dit kan alleen in diezelfde week en wanneer er plek is.

Nog iets langer blijven op de peuterspeelschool

Als je kind vier jaar wordt maar daarna nog iets langer blijft dan kun je dit aangeven in het Flexkids account of bij de afdeling planning om zeker te zijn van een plekje in die periode.

De afdeling planning is te bereiken via e-mail: planning@haarlemeffect.nl of telefonisch 023 532 25 47.

Milieu: We dragen een steentje bij

We proberen ons steentje bij te dragen aan het beschermen van het milieu. We scheiden o.a. papier en plastic en kopen regelmatig tweedehands materiaal. Verder proberen we zo min mogelijk wegwerpmaterialen te gebruiken, hergebruiken we kosteloos materiaal voor bijvoorbeeld knutselactiviteiten en verschonen we luiers niet onnodig vaak.

We stimuleren ouders om schoolbekers te gebruiken in plaats van drinkpakjes.

Zoek je een leuke plek voor je kind om te leren en te spelen? Dan kun je bij ons terecht. Schrijf je nu in!

inschrijven