Sla het navigatiegedeelte over

Thema's

  • Thema's

    We werken met thema's. De leidsters hebben allemaal de Uk&Puk opleiding gevolgd. Dit is een VVE-programma waarin de ontwikkeling van kinderen op vele gebieden wordt gestimuleerd aan de hand van thema's. Peuterspeelschool De Lieverdjes is geen officiële VVE-zaal maar werkt wel met een vergelijkbaar dagprogramma. Dit combineren we met onze eigen thema's en inbreng, maar wel met een flexibele invulling.

  • Ouderraad

    Er kunnen een aantal ouders van De Lieverdjes in de ouderraad van Haarlem Effect zitting nemen. Zij vergaderen een paar keer per jaar met ouders van verschillende peuterspeelscholen over pedagogisch inhoudelijke en ook praktische zaken.

KIJK!

We werken met de observatiemethode van KIJK!

Registratie

De ontwikkeling van uw kind volgen wij met de methode KIJK!. Een programma gemaakt om het voor ons makkelijk te maken om de kinderen te observeren en daar waar nodig extra aanbod te geven. Het hele jaar door observeren wij de kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden en 1 keer per jaar registreren wij uw kind in KIJK!. Naar aanleiding van deze registratie wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit is meestal rond de verjaardag van uw kind.

Overdracht en communicatie

We hebben verschillende momenten en vormen van overdracht. Dagelijks bij het brengen en halen om te vertellen hoe het ging en om te vragen hoe het met het kind en de ouders gaat, ook of er nog bijzonderheden zijn. In de beginperiode is dat wat uitgebreider omdat we jullie en jullie peuter nog wat beter moeten leren kennen.

Dagelijkse / wekelijkse communicatie

Dit gaat via de groepsapp. We laten weten wat er op de groep is gebeurd en bijvoorbeeld welke liedjes er zijn gezongen. Zo wordt er een nog stevigere brug tussen thuis en de speelschool gebouwd.

Flexkids

In dit programma staan alle ouder-/kindgegevens die nodig zijn voor de plaatsing en administratie. Hiervoor ontvangt u bij start van de opvang inloggegevens.

Nieuwsbrieven

Deze versturen wij per e-mail. Deze wordt eenmaal per 2/3 maanden verzonden. Ook ontvangt u per mail de uitnodiging voor het intakegesprek.

Gesprekken

Naaste het intakegesprek hebben we rond de leeftijd van 3 jaar en vlak voor het 4e jaar van uw peuter een gesprek. Tijdens het 3-jaars gesprek staan we wat uitgebreider stil bij de ontwikkeling van uw peuter op verschillende gebieden. Al dan niet via het KIJK-registratiesysteem. In het eindgesprek bespreken we het overdrachtsformulier naar de basisschool en de registratie van het KIJK!-observatiesysteem. Wanneer er eerder behoefte is aan een gesprek dan kan dit altijd.

Overdracht basisschool

Met de Veronicaschool, en andere scholen indien gewenst, hebben we een “warme overdracht”: dit houdt in dat we, met toestemming van de ouders, een kort gesprekje hebben zodat de kleuterjuffen de kinderen alvast een beetje leren kennen.

Onze broertjes en zusjes

Voorhelmstraat 25 - 001
2012 ZM Haarlem
06 510 211 55
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem
06 510 974 86
Witte Herenstraat 36
2011 NW Haarlem
06 302 69 256
Van Oosten de Bruijnstraat 62
2014 VS Haarlem
06 510 623 87
Leidseplein 36
2013 PZ Haarlem
06 - 302 353 15
Theemsplein 22
2014 CN Haarlem
06 510 517 18

Zoek je een leuke plek voor je kind om te leren en te spelen? Dan kun je bij ons terecht. Schrijf je nu in!

inschrijven